Máte doma kompost? TOTO všetko môžete kompostovať!


Vedeli ste, že do bioodpadu patria aj zvyšky čaju a káva či potraviny po záruke?

Zdroj: unsplash.com

Kuchynský bioodpad tvorí najväčšiu časť odpadu pochádzajúceho z domácností. Ak ste sa rozhodli kompostovať, zaobstarajte si nádobu, do ktorej budete kuchynský bioodpad zbierať. Následne ho budete musieť pravidelne vyprázdňovať do zbernej nádoby na to určenej. Bioodpad možno recyklovať v kompostárňách na kompost alebo v bioplynových staniciach na bioplyn a následne elektrinu.

Do kuchynského bioodpadu patria:

  • šupy z ovocia a zeleniny
  • zvyšky čaju a kávy
  • staré pečivo
  • škrupiny od vajíčok
  • zvyšky kvetov
  • zvyšky jedla
  • potraviny po záruke

Nepatria tam konáre, piliny, popol, jedlé oleje a tuky a ostatné zložky odpadu, ktoré vieme vytriediť.

Zdroj: TASR