Koľko času by dieťa malo tráviť za počítačom či so smartfónom v ruke?


Moderné technológie spravili za posledných 10 rokov enormný progres. V tejto oblasti jednoducho nemôžeme pristupovať tak, ako naši rodičia pristupovali k nám.

Zdroj: pixabay.com

To čo bolo pre nás zaujímavé, je dnes pre deti trestom. Všetko však závisí od výchovy. Už od ranného veku.

Dôležité sú pravidlá a návyky. Rozhodnite sa, že pravidlá, ktoré nastavíte, budete dodržiavať.

Z pohľadu veku by ste mali dovoliť:

  • Deťom od 3 rokov denne maximálne 15 minút pod dohľadom rodiča.
  • Od 3 do 6 rokov maximálne hodinu pod dozorom. Vyberte vzdelávacie aplikácie.
  • Žiakom základnej školy na aktivity v súvislosti so vzdelávaním neobmedzene. Na zábavu max. hodinu denne.

K digitálnym technológiám sa zvyknú deti uchýliť, keď sa nudia. Majte vždy pripravený zaujímavý program ako zdravú alternatívu k počítaču a smartfónu.