Andrea Verešová: Posledný rok nás naučil, akí zraniteľní môžeme byť!


Známa modelka sa v poslednej dobe venuje nielen kariére a rodine, ale aj deťom, ktoré potrebujú pomoc.

Zdroj: instagram/andreaveresovaofficial

Andrea je zakladateľkou nadačného fondu, ktorého poslaním je pomáhať deťom. Hoci je známa modelka šťastnou manželkou a matkou, uvedomuje si, že mnohé deti takéto šťastie nemajú:

“Posledný rok nás naučil akí zraniteľní môžeme byť.

O to viac si uvedomujem, aké dôležité je mať rodinu. Vedieť žiť s pokorou, úctou a vzájomne si pomáhať, podporovať slabších a znevýhodnených.

Verím, že má zmysel hľadať nádej aj v ťažkej situácii. Život je veľký dar a zdravie je to najcennejšie, čo máme. Snáď sa naučíme vážiť si druhých, rozdávať lásku a viac rešpektovať svet a ľudí okolo nás...”

Zdroj: instagram