Poznáte unschooling? Je to nový trend vo vzdelávaní detí


Ako už názov napovedá, snaží sa minimalizovať tradičné vyučovanie.

Zdroj: pixabay.com

Pri unschoolingu sú pravidlá veľmi voľné. Dieťa nepozná klasický spôsob vyučovania s biflovaním sa nepotrebných vecí.

Všetko začína v momente, keď sa dieťa spýta: „Prečo je toto tak?” Vtedy rodič začne vysvetľovať. Pri niektorých otázkach musí poriadne zaloviť v pamäti alebo si isté veci aj naštudovať.

Dieťa sa učí len to, čo chce a to, čo ho zaujíma.

V tradičnom živote patrí škola do kolónky „povinnosti”, čo vytvára prirodzený odpor k učeniu.

Pri unschoolingu je všetko zábava. Dieťa sa učí, ale vníma to ako niečo príjemné.

Tento spôsob vyučovania sa používa napríklad v USA, Veľkej Británii aj vo Francúzsku.