Ako pri delení dedičstva predísť rozbitiu celej rodiny


Ani najpevnejšie rodinné vzťahy nevydržia, ak príde rad na delenie peňazí. Aké je účinné riešenie?

Zdroj: pixabay.com

Predstavte si prípad. Zomrie hlava rodiny. Prebehne dedičské konanie. Niektorí členovia rodiny sú nespokojní. Majú pocit, že si zaslúžia viac. Veď sa starali.

Dedenie zo zákona neberie do úvahy mieru starostlivosti o nebohého. Ten sa snaží v mnohých prípadoch rozdeliť majetok pred svojou smrťou.

Môže sa zdať, že je všetko v poriadku. Ale opäť sa objavia zásluhy. Aj keď je majetok rozdelený, nastanú spory pri vyplácaní. Výsledok? Rozhádaná rodina.

Dôležité je, aby pri delení majetku zasadla celá rodina, ešte pred smrťou hlavy rodiny. Znie to možno morbídne. Pozrite na praktickú stránku. Ak sa všetci dohodnú, nebude mať neskôr nikto problém.

Treba však diskutovať a doladiť aj najmenšie detaily. Ak sa bude vyplácať, tak za koľko. A rozdeliť si aj najmenšie detaily. Musia byť všetky strany spokojné.