Letné prázdniny sa nezadržateľne blížia: Hľadajú sa smelé dievčatá a odvážni chlapci! ;-)


... ktorí budú ...

Zdroj: www.pixabay.com

Deti na Slovensku môžu stráviť letné voľno v denných IT táboroch - ZADARMO! 

Ponuka je naozaj široká. 

Počas prázdnin sa môžu stať konštruktérmi robotov, ale aj výskumníkmi počasia. Zábavnou formou a vďaka súťažiam si tak zlepšia svoje zručnosti v informatike, fyzike a chémii, ale aj vedomosti v matematike, prírodných a technických vedách.

Umožní im to projekt  IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie

Na denných letných IT táboroch sa môžu zúčastniť druhostupňoví žiaci (ZŠ) alebo prímy až kvarty osemročného gymnázia.

Témy letných táborov sa v jednotlivých regiónoch Slovenska budú prispôsobovať aktuálnemu záujmu. Využijú sa tiež laboratóriá na univerzitách a v iných výskumných pracoviskách.

Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a je určený pre žiakov z mimo Bratislavského kraja.

Zdroj: TASR