Pracovali ste cez pandémiu z domu? Čítajte!


Zdroj: www.pixabay.com

Problém s prácou na diaľku malo počas pandémie asi 70 percent mladších ľudí.

Ukázal to prieskum realitno-poradenskej spoločnosti. Zúčastnilo sa na ňom 40-tisíc respondentov z celého sveta (pred vypuknutím aj počas pandémie).

U generácie Z (pod 25 rokov) sa počas práce z domu vyskytol najmä problém nesústredenosti. Mohla za to bytová/domová situácia a nedostatok súkromia.

Príslušníci generácií XY (26 – 55 rokov) sú zase často rodičmi menších detí. Prekážkou pri práci z domu bola pre nich nutnosť starať sa aj o potomkov a domácnosť

Najväčším problémom pri práci na diaľku bola schopnosť udržať si po celý deň dostatok energie na prácu. Ľuďom chýbal predel medzi pracovným a voľným časom, čo za bežných okolností predstavuje práve dochádzanie do práce. Chýbali tiež osobné stretnutia s kolegami. 

Prieskum tiež ukázal, že zamestnanci dokážu produktívne pracovať z akéhokoľvek miesta mimo kancelárie. 

Zdroj: TASR