Nedarí sa vám v práci? Ak máte MÁLO PRIATEĽOV, nebuďte prekvapení!


... alebo skôr prekvapené.

Zdroj: www.unsplash.com

O našom živote veľa napovedá aj skutočnosť, koľko máme priateľov a aké kvalitné sú naše vzťahy s nimi. 

Podľa najnovšej britskej štúdie University of Notre Dame a Northwestern University ovplyvňujú "skutočné" priateľstvá aj náš úspech v práci. Predovšetkým u žien. Tie, ktoré o kamarátky nemajú núdzu, sú v kariére úspešnejšie a s väčšou pravdepodobnosťou sa dočkajú povýšenia od šéfa.

Zahraničná štúdia si však nevšímala len počty priateľov, ale aj ich pohlavie. Výsledky ukázali, že ženy obklopené mnohými kamarátkami, boli až 2,5-krát častejšie obsadzované do vedúcich pozícií vo firme. Za kratší koniec ťahajú v tomto smere tie, ktoré majú len zopár spriaznených duší alebo sa kamarátia s mužmi.

Na druhej strane, muži môžu opäť vyberať. Je totiž úplne jedno, s akým pohlavím sa priatelia. Dôležité je, aby mali čo najväčšiu sieť kamarátov či kamarátok. Priamo úmerne s ich počtom sa totiž zvyšuje šanca, že budú v práci zastávať vysoké pozície.  

Zdroj: novinky.cz