Bez akého zvieraťa by sme neprežili?


Na Zemi žijú viaceré veľmi potrebné zvieratá, ale tieto sú výnimočné.

Zdroj: shutterstock.com

Včiel je celkom veľké množstvo rôznych druhov a každý druh je niečím iným zaujímavý. Na Slovensku je najznámejšia včela medonosná. Aj napriek rozdielom, práve včely sú vyhlásené za najdôležitejšie živé tvory na celom svete.

Podľa magazínu The Science Times záleží až 70 percent celkového svetového poľnohospodárstva na včelách. Fauna by bez nich nemohla fungovať. Včely sú však považované za ohrozený druh, pretože v posledných rokoch ich viac ako 90% vyhynulo.

Včelstvá môžeme zachrániť a obnoviť pomocou zákazu siedmych najnebezpečnejších pesticídov, zachovanie biotopov či vlastným chovom.