Píšete tieto slová správne?


Slovenský jazyk patrí medzi tie náročnejšie. Mäkké i a ypsilon, rôzne výnimky či cudzie slová. Kto sa v tom má vyznať?

Zdroj: pixabay.com

Existuje však určitá skupina slov, ktoré ľudia neustále zle píšu alebo používajú. Trojicou týchto slov sú slová e-book, e-shop a e-mail. Mnohí často v písomnom prejave zabúdajú na starý známy spojovník

A v čom Slováci ešte často robia chyby? Je to napríklad písanie čísloviek so slovami krát, násobný a raz. Pri slovách krát a násobný sa slová píšu spolu, jedenkrát, dvojnásobný. Pri slove raz sa píšu oddelene - jeden raz. 

V slovenskom jazyku existuje veľké množstvo rôznych výnimiek a pravidiel. Na to, aby ich vedel človek používať, sa ich musí jednoducho naučiť. Neexistujú tu žiadne “ťaháky” alebo pomôcky.