Slovenské firmy zavádzajú ekoinovácie. Ako sa im v tom darí?


Ekoinovácie sú opatrenia chrániace životné prostredie.

Zdroj: pixabay.com

Ekológia a starostlivosť o životné prostredie zaujíma stále viac a viac ľudí. Rovnako sú na tom aj slovenské firmy. Mnohé z nich už dávnejšie zaviedli ekoinovácie. Naopak, niektoré sa na to chystajú. 

V priemere už 31 % firiem zaviedlo tieto inovácie. Ďalších 46 % inovácie zavádza práve teraz alebo to plánuje. A len 18 % opýtaných uviedlo, že o opatrenia nemá záujem. 

Zo všetkých krajov je na tom najlepšie Trnavský. Až 85 % oslovených firiem už zaviedlo alebo plánuje zaviesť chrániace opatrenia. Naopak, najhoršie na tom je Nitriansky kraj. Z oslovených firiem bola len štvrtina, ktorá uviedla, že o takéto opatrenia má záujem. 


Máte po sviatkoch prievan v peňaženke? Nevadí! Zaplatíme vám účty na celý rok! Iba za 1 SMS

Máte po sviatkoch prievan v peňaženke? Nevadí! Zaplatíme vám účty na celý rok! Iba za 1 SMS