Pracovná ponuka, ktorá znie až príliš dobre


Platí však iba pre USA a Kanadu.

Zdroj: shutterstock.com

Stačí každý deň fajčiť marihuanu po dobu jedného roka. Tento zamestnanec získa okrem permanentného stavu blaženosti aj 33 000 €, čo je viac ako 2 700 na mesiac.

Ide o legálnu prácu pre spoločnosť, ktorá je producentom lekárskej marihuany.

Ideálny kandidát, samozrejme, musí mať viac ako 18 rokov, byť zdravý a mať trvalé bydlisko v USA alebo Kanade.

Pre niekoho môže ísť o prácu snov.