Chlapci mali v škole radi telesnú výchovu, dievčatá zase slovenčinu a literatúru. A vy?


Zdroj: www.pixabay.com

Najobľúbenejším predmetom chlapcov bola v škole telesná výchova, dievčatá mali rady slovenský jazyk a literatúru.

Odhalil to prieskum, na ktorom sa zúčastnili Slováci vo veku od 15 do 79 rokov, ktorí zaspomínali na svoje školské časy.

Telesná výchova bola najobľúbenejším predmetom pre 16 percent opýtaných. Nasleduje slovenčina (15 percent), matematika (13 percent), zemepis/geografia (10 percent) a dejepis.

Jeden z 20-tich bývalých žiakov nemal v škole obľúbený ani jeden predmet.

S odstupom času takmer polovica respondentov vo veku do 40 rokov ľutuje, že sa viac nevenovala angličtine.

Zdroj: TASR