Toto je najdlhšie slovenské slovo! :)


Podarí sa vám ho správne vysloviť na prvýkrát? ;-)

Najviac cudzích slov v slovenčine pochádza z latinčiny. Odhaduje sa, že z cudzích slov v našej reči je až 57% latinských, 19% z gréčtiny, 10% z francúzštiny, z nemčiny 5% a z taliančiny 4%.
Ako sa vyvíjal náš jazyk, je možné pozorovať aj prostredníctvom Slovenského národného korpusu, čo je vlastne elektronická databáza primárne obsahujúca slovenské texty od r. 1955. Tie sú z rôznych štýlov, žánrov, vecných oblastí a tiež regiónov.
Vďaka tomu sa vieme dopátrať k rôznym zaujímavostiam, akým je aj najdlhšie slovenské slovíčko: „NAJNESKOMERCIONALIZOVÁVATEĽNEJŠIEMU“.
Správnosť používania slovenských slov si môžno overiť aj na internetovej stránke Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.
Zdroj: teraz.sk
Photo: pixabay.com