Končí vám platnosť občianskeho preukazu? Nemusíte si rýchlo vybavovať nový!


Môže za to súčasná situácia a predĺžený núdzový stav.

Počas núdzového stavu neplatia na Slovensku lehoty na dokladoch. Ich platnosť sa predlžuje o 4 mesiace - od odvolania núdzového stavu, výnimočného stavu, alebo mimoriadnej situácie. Upozornilo na to Ministerstvo vnútra SR.

Výnimkou je však cestovný pas. 

Podľa zákona platí 4-mesačné predĺženie pre:

  • občiansky preukaz
  • potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky na žiadosti o udelenie vodičského oprávnenie
  • doklad o zdravotnej spôsobilosti
  • doklad o psychickej spôsobilosti
  • vodičský preukaz vrátane jeho platnosti pre skupinu vodičského oprávnenia
  • tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom
  • doklad vydaný k tabuľke so zvláštnym evidenčným číslom, ktorá uplynula alebo uplynie počas krízovej situácie

Doručenie občianskeho preukazu na adresu je v čase núdzového stavu bezplatné.

Zdroj: TASR